Prace konserwacyjne

Utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym wymaga zastosowania szeregu czynności, które pozwolą na szybką diagnozę ewentualnych braków i uszkodzeń oraz ich naprawę. Sprawnie i fachowo przeprowadzone prace konserwacyjne pozwolą stale cieszyć się niepogorszonym stanem obiektów, które będą wizytówką firmy, przedsiębiorstwa, spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

Szeroka oferta usług konserwacynych

Profes Clean proponuje szeroki zakres czynności, które umożliwią utrzymanie odpowiedniego stanu budynku, dzięki czemu będzie on oferował wysokie standardy w zakresie użytkowania oraz walorów estetycznych.
Nam warto powierzyć przeprowadzenie:
● oględzin części wspólnej budynku oraz terenu przynależącego do obiektu;
● rejestracji wszelkich uszkodzeń;
● zabezpieczenia i doraźnej naprawy awarii;
● drobnych robót naprawczych do wysokości 3 metrów;
● przeglądu elementów stolarki drzwiowej i okiennej oraz ogrodzenia wraz z bramami i furtkami;
● montażu niedużych, gotowych elementów.

Kontrola stanu technicznego obiektów

Jesteśmy firmą, która przeprowadza dokładne oględziny części wspólnej budynku. W tym celu wykonujemy przegląd zarówno przynależnego terenu wokół obiektu, jak i elewacji. Realizujemy również oględziny stanu technicznego:

garaży, w tym: posadzek, ścian, sufitów i malatury;
klatek schodowych sprawdzając biegi schodowe, podesty, balustrady i malaturę;
drzwi i okien części wspólnej, także w zakresie ich prawidłowego działania.

Podczas prowadzonych oględzin wszelkie uszkodzenia są skrupulatnie rejestrowane i następnie zgłaszane administratorowi budynku w formie pisemnej.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?

Drobne naprawy

Utrzymanie obiektu na odpowiednim poziomie wiąże się z przeprowadzaniem drobnych napraw, które pozwalają zahamować proces degradacji substancji budynku. W tym celu Profes Clean, w razie wystąpienia awarii, wykonuje potrzebne zabezpieczenia oraz przeprowadza doraźne naprawy.

W naszej ofercie znajdują się również prace konserwacyjne. Zatrudniamy fachowców w zakresie robót remontowych i budowlanych oraz konserwatorów, którzy sprawnie przeprowadzą kompleksowe prace naprawcze pozwalające na utrzymanie obiektu w doskonałym stanie technicznym. Nasi pracownicy zajmą się wszelkimi robotami prowadzonymi do wysokości 3 metrów, to jest:

pracami remontowymi w zakresie budowlanym, w tym: odbiciem odstających tynków, zabetonowaniem otworów, zamurowaniem przebić, zamurowaniem bruzd, uzupełnieniem brakującego tynku, uzupełnieniem tynków elewacyjnych;
pracami konserwacyjnymi i remontowymi w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: naprawą okien i drzwi, zabezpieczeniem otworów okiennych i drzwiowych po zbitych szybach, podmalowaniem elementów po wykonanych robotach;
naprawą elementów wewnątrz obiektów, tj.: pojedynczych stopni schodowych, drobnymi naprawami posadzek, uzupełnieniem brakujących płytek, malowaniem murków, schodów, likwidacją korozji na metalowych elementach balustrad itp.

Profes Clean proponuje wykonanie reparacji także na terenie przylegającym do budynku. Przeprowadzimy drobne prace konserwacyjne ciągów komunikacyjnych, uzupełnimy płytki na ścianach elewacyjnych budynków, zlikwidujemy korozję na urządzeniach na placach zabaw.
Przeprowadzimy także przegląd i naprawę ogrodzenia oraz furtek, bram i drzwi. Wykonamy również regulację nieprawidłowo pracujących zamków, a w razie potrzeby dokonamy montażu i wymiany zamków i samozamykaczy. Nasi pracownicy przeprowadzą też prace konserwacyjne elementów małej architektury, w tym umocowań ławek, wycieraczek oraz otworów okiennych i drzwiowych, okienek piwnicznych, skrzynek i barierek.

W razie potrzeby wykonujemy także wymianę powyżej wskazanego wyposażenia.
Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie prac konserwacyjnych.

Poprawa funkcjonalności obiektów to jeden z punktów polityki administratorów, którzy pragną tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla użytkowników obiektu. W ramach oferowanych usług Profes Clean zajmuje się także montażem gotowych elementów, które pozwalają na podniesienie walorów użytkowych budynków.

W budynkach otoczonych naszą opieką proponujemy montaż gotowych elementów, w tym:

szafek,
osłon,
haków,
gablot ogłoszeniowych,
tablic informacyjnych.

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA?